Trä-, puts- eller plåtfasad

Vi hjälper er med alla typer av fasadrenoveringar. Det kan vara byte av till exempel träfasad, byte från stående till liggande panel eller tvärtom, lagning av puts eller ny putsfasad, lagning av fogar i tegelfasad, ny tegelvägg, plåtfasad eller skrapning och målning av en befintlig träfasad. Oavsett vilken typ av fasad det är som ska åtgärdas så har vi lång erfarenhet av detta och kan lämna offert på arbetet så att ni vet vad det rör sig om för kostnad.