2018-08-06 – Börsbolaget Prime Living & Prime Living Entreprenad AB använder sig av rättsövergrepp och förfalskade dokument.

I februari månad 2018 tvingades Mälarviken tak och Bygg AB bort från sin entreprenad. Ledningen för Prime living hänvisade till att Mälarviken Bygg AB sagt upp sitt avtal via en uppsägning.

Sanningen är att Mälarvikens tak och bygg
hotats med våld av bolag och personer närstående Prime Living för att lämna entreprenaden.

Trots att Prime Livings Entreprenads advokater Baker McKenzie varit informerade har de ändå hävdat att uppsägningen var helt korrekt och till och med bevittnad.
I skriftväxling med Mälarvikens advokater begärde vi då att få se denna uppsägning med tillhörande vittnen. Plötsligt fanns inga vittnen som kunde styrka äktheten.
Istället bekräftade Prime Livings advokater
att bolaget som hotat Mälarvikens representanter med grovt våld representerade Prime Living AB.
Se bilaga röd markerad

Utredningen om uppsägningens äkthet har dragit ut på tiden, men polisens experter på avdelningen för grova brott har nu konstaterat att den uppsägning som Prime living AB lutar sig emot för att häva avtalet med mycket stor sannolikhet är förfalskad.

Polisen utlåtande ett viktigt delmål för Mälarviken Tak och bygg AB och deras underleverantörer inför den kommande rättegången mot Prime living Entreprenad AB.

Stämningen gentemot Prime Living Entrepenad AB ligger i Tingsrätten sedan 6 månader tillbaka och kommer att avhandlas under hösten 2018.
Polisen fortsätter nu sin utredning och undersöker vidare varför
Prime Living Entreprenad AB fortsätter sitt
samarbete med företaget som använder sig av våld och övergrepp i rättssak och vi ser fram emot dessa svar.

De preliminära sammanlagda kraven gentemot Prime Living Entrepenad AB kan enligt våra advokater uppgå till storleksordningen 50 miljoner

Mälarvikens Tak och Bygg AB

Frågor media

abbe@mvtb.se

Vill du läsa mer gå in på www.mvtb.se

Polisrapport

Polisutlåtande

Signatur på körkortet

Signatur på ursprungs avtal med Prime

STODMS-#1992870-v1-Brev_Mälarvikens_Tak_och_Bygg_AB (1) (2)

Baker McKenzies brev